2022-2023 Màster en Addiccions (Currículum Europeu de Prevenció - Currículum Universal de Tractament, UPC-UTC). Títol propi de la UIB (60 ECTS).

Les addicions esdevenen un greu problema social que requereix una resposta en l'àmbit formatiu i especialitzat.

Amb aquest màster canalitzam els fruits de la investigació científica entorn del camp de les drogodependències.

Es tracta d'un màster que recopila les aportacions del Currículum Europeu de Prevenció (EUPC) i del Currículum Universal de Tractament (UTC) i que aporta una visió multidisciplinària, recorrent visions procedents de la farmacologia, el dret penal, aspectes ètics i tècniques de gestió de les drogodependències, entre altres. Amb aquesta proposta, de caràcter semipresencial, pretenem dotar de competències actualitzades als professionals de la salut, el treball social, la psicopedagogia i el món judicial, al mateix temps, permetre el desenvolupament de la seva vida laboral.

Les persones que superin aquest curs podran contribuir amb eficàcia a la reducció dels problemes socials, sanitaris i econòmics derivats del consum de substàncies il·lícites.

Aprofita l'oportunitat i inscriu-te a aquest postgrau, adquiriràs una perspectiva diferent.

Adreçat a

Es dirigeix a professionals de diversos àmbits d'intervenció social en salut i tractament i prevenció de consum: graduats en Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia, Medicina, Infermeria, així com a responsables de polítiques en aquests àmbits.
El curs s'orienta també a aquells col·lectius professionals que directament o indirecta estan relacionats amb en el tractament i prevenció d'addiccions, com, per exemple, professionals dels cossos policial i judicial.

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Addiccions, Estudi propi, Semipresencial