2021-2022 Curs Català nivell A1

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

Curs Català nivell A1

Els cursos de català del Servei Lingüístic es regeixen pel Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge i l'avaluació de les llengües (MECR). El podeu consultar a aquest enllaç

Opuscles de nivell i models oficials d'exàmens.

Els opuscles dels certificats de llengua catalana contenen la descripció del nivell, els objectius i l'avaluació. Així mateix, inclouen l'estructura de la prova, la valoració i un model.

Podeu consultar els opuscles dels nivells i models oficials d'exàmens a aquest enllaç

Adreçat a

Totes les persones interessades. Especialment dirigit als estudiants de mobilitat de la UIB.

Curs, Cursos d'idiomes, Educació, Educació i Psicologia, Humanitats, Presencial, UIBTalent