Màster en Gestió de Producte Digital (Digital Product Management). Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Per a persones amb titulació universitària reglada.

«Màster en Gestió de Producte Digital (Digital Product Management). Títol propi de la UIB (60 ECTS)»

«Expert Universitari en Experiència d'Usuari (UX). Títol propi de la UIB (24 ECTS)»

«Expert Universitari en Analítica de Producte Digital. Títol propi de la UIB (24 ECTS)»

Per a persones amb accés a la Universitat.

«Diploma Universitari de Gestió de Producte Digital (Digital Product Management). Títol propi de la UIB (60 ECTS)»

«Diploma Universitari en Experiència d'Usuari (UX). Títol propi de la UIB (24 ECTS)»

«Diploma Universitari en Analítica de Producte Digital. Títol propi de la UIB (24 ECTS)»

Per a persones sense accés a la Universitat.

«Diploma de Gestió de Producte Digital (Digital Product Management). Títol propi de la UIB (60 ECTS)»

«Diploma  d'Experiència d'Usuari (UX). Títol propi de la UIB (24 ECTS)»

«Diploma d'Analítica de Producte Digital. Títol propi de la UIB (24 ECTS)»

Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Educació, Enginyeria i Arquitectura, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Màster, Noves tecnologies, Presencial, UIBTalent