Màster en Gestió de Producte Digital (Digital Product Management). Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Preu i condicions

El cost del màster és de 3.900 euros i el dels experts, 1.800 euros cada un. La matrícula es pot pagar en, com a màxim, tres terminis.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas que no arribi al nombre mínim d'alumnes perquè es pugui impartir.

Es tornarà l’import de la matrícula en cas que l’alumne no sigui admès o s’anul·li el curs.

Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Educació, Enginyeria i Arquitectura, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Màster, Noves tecnologies, Presencial, UIBTalent