Màster en Gestió de Producte Digital (Digital Product Management). Títol propi de la UIB (60 ECTS)

1.  Introducció a la Gestió d'un Producte Digital (3 ECTS)

2.  Cicle de Vida de la Gestió d'un Producte Digital (6 ECTS)

3.  Introducció a l'Experiència d’Usuari (User Experience) (UX) (3 ECTS)

4.  Models de Negoci i Control de Gestió (6 ECTS)

5.  Execució i Implantació de Producte Digital (6 ECTS)

6.  Tecnologia (6 ECTS)

7.  Metodologies per a la Definició i per al Disseny de Productes Digitals (3 ECTS)

8.  Resoldre Problemes amb Metodologies UX (3 ECTS)

9.  Analítica de Producte Digital (6 ECTS)

10.  Comerç Electrònic (6 ECTS)

11.  Optimització de la Conversió (CRO) i Personalització (3 ECTS)

12.  Lideratge i Comunicació (3 ECTS)

13.  Treball de Fi Màster (6 ECTS)

Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Educació, Enginyeria i Arquitectura, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Màster, Noves tecnologies, Presencial, UIBTalent