2021-2022 Màster en Gestió de Producte Digital (Digital Product Management). Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Aquest curs es durà a terme en el curs 2022/23. Si estau interessats podeu deixar les dades al botó t'informam sobre la nova edició!

El gestor de producte digital (digital product manager) (DPM) és un perfil professional que de cada vegada té més demanda per part de les empreses per a la seva transformació digital o per gestionar nous productes digitals. La missió principal del DPM és convertir les necessitats dels usuaris/clients en un producte o actiu digital, aportant sempre una visió innovadora i adaptant-la a les noves tendències tecnològiques i socials.

El rol d'un gestor de producte digital (digital product manager) és una posició relativament nova en l'empresa moderna i, amb aquest títol, els estudiants desenvoluparan els coneixements essencials per dur a terme les seves funcions des d'un punt de vista professional i d'innovació tecnològica. En el màster es treballaran els aspectes bàsics de la gestió del producte digital: objectius, equip, posicionament en l'empresa, metodologies i eines per definir i desenvolupar productes digitals i les seves funcionalitats. Es desenvoluparan habilitats clau, com ara el disseny d'experiència d'usuari (UX) per poder entendre i traslladar les necessitats dels usuaris als productes. Seran explicades mitjançant exemples l'aplicació de tècniques per optimitzar les conversions i l'experiència dels usuaris (CRO).

Es proporcionaran coneixements sobre noves tecnologies, així com models nous de negoci, i es revisaran tots els punts relacionats amb la promoció dels productes digitals. Es treballarà des del punt de vista de l’impuls de dades (data-driven), en el qual es definiran mesurables i rellevants (SMART) orientats a la conversió de producte, així com l'ús d'eines d'analítica de producte per entendre si ho aconseguim. Per acabar, es donarà orientació per poder exercir el lideratge dins l'equip, així com eines de comunicació dins l'empresa. A mesura que avança el curs, l'alumne descobrirà i entendrà com ha d’utilitzar metodologies i eines col·laboratives vàries que li permetran que les parts interessades (stakeholders) participin en el producte.

 

El Màster consta de dotze assignatures i un projecte transversal per posar en pràctica els coneixements adquirits en un cas real. El programa del títol conté totes les assignatures associades als coneixements necessaris per definir i desenvolupar un producte digital. A més, inclou classes magistrals de professionals de prestigi reconegut en les principals empreses del sector sobre aspectes reals de la gestió de productes digitals. 

Adreçat a

El curs s'adreça a qualsevol graduat que vulgui obtenir els coneixements multidisciplinaris necessaris per gestionar i desenvolupar productes digitals. També és una actualització per a professionals de gestió de producte clàssic que vulguin formar-se en les noves habilitats i tecnologies necessàries per desenvolupar productes digitals

Itineraris

Màster en Gestió de Producte Digital (Digital Product Management). Títol propi de la UIB (60 ECTS)

L'alumnat pot cursar el màster complet o bé triar un dels dos itineraris d'especialització.

Els dos títols serien de 24 crèdits i inclourien les assignatures següents:

Expert Universitari en Experiència d’Usuari (UX). Títol propi de la UIB (24 ECTS)

-        Introducció a la Gestió d’un Producte Digital (3 ECTS) (M1)

-        Cicle de Vida de la Gestió d'un Producte Digital (6 ECTS) (M2)

-        Introducció a l’Experiència d’Usuari (User Experience) (UX) (3 ECTS) (M3)

-        Resoldre Problemes amb Metodologies UX (UX) (3 ECTS) (M8)

-        Comerç Electrònic (6 ECTS) (M10)

-        Optimització de la Conversió (CRO) i Personalització (3 ECTS) (M11)

 

Expert Universitari en Analítica de Producte Digital. Títol propi de la UIB (24 ECTS)

-        Introducció a la Gestió d’un Producte Digital (3 ECTS) (M1)

-        Cicle de Vida de la Gestió d'un Producte Digital (6 ECTS) (M2)

-        Tecnologia (6 ECTS) (M6)

-        Analítica de Producte Digital (6 ECTS) (M8)

-        Optimització de la Conversió (CRO) i Personalització (3 ECTS) (M11)

Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Educació, Enginyeria i Arquitectura, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Màster, Noves tecnologies, Presencial, UIBTalent