2021-2022 Diàlegs amb la Creació Escènica Contemporània

El curs pretén ser una iniciació a l'estudi dels creadors escènics contemporanis des de la segona meitat del segle XX fins a l'actualitat en les àrees del teatre, la dansa, la performance i les seves possibles hibridacions. El plantejament es basa a conèixer els processos creatius de diferents artistes per a, posteriorment, analitzar-los i arribar a diferents reflexions crítiques sobre l'escriptura escènica contemporània i les seves diferents manifestacions com a espai de confluència de diferents llenguatges.

Les sessions es basaran principalment en l'estudi i anàlisi d'un creador escènic contemporani a partir de diferents materials audiovisuals que puguin suscitar el diàleg i la reflexió crítica sobre la creació artística actual des dels seus conceptes gravitatoris com la corporalitat, el diàleg, el paper de l'espectador o la irrupció del real.

Adreçat a

Alumnes universitaris, professionals de les arts escèniques, persones interessades en les arts escèniques i l'estudi de les arts.

Dr. Martín Fons Sastre. Doctor en Història de l'Art amb la tesi "Fonaments científics del procés creatiu de l'actor. Perspectives d'estudi".

Ha estat professor de les assignatures de Teoria i pràctica del teatre, Teatre del Segle d'Or i Teories escèniques en la Història del teatre espanyol a la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Professor de Teoria de la interpretació del Màster MAISCA i del Màster oficial de Patrimoni Històric de la Universitat de les Illes Balears (UIB), professor de teoria teatral de la Escola Superior d'Art Dramàtic dels Illes Balears (ESADIB) i professor del Màster oficial en Estudis Avançats de Teatre de la Universitat Internacional de La Rioja (UNIR).

Va cursar estudis d'Art Dramàtic en el Teatre de l'Abadia de Madrid i en la International School of Theatre Antropology (ISTA), entre altres centres.

Ha participat en congressos nacionals i internacionals sobre el fet teatral, publicant diversos estudis sobre la creació escènica i el procés creatiu de l'actor.

Destaquem les obres teòriques:

El procés creatiu de l'actor (2009), L’actor: de l’*art a la *ciència (2013), L’actor i la *memòria. Arts escèniques, creativitat i neurociències (2016) i Arts escèniques per a la conscienciació social. Dispositius escènics, dramatúrgies emergents i teatres d’invasió (2020).

Membre del consell de redacció de la revista científica Acotacions de la RESAD (Madrid) i membre de l'Associació Internacional Teatre Segle XXI (TSXXI).

-L'escriptura escènica contemporània: el drama rapsòdic, el teatre postdramàtic. Noves maneres de repensar la dramatúrgia en l'escena actual.

Creadors escènics:

-Peter Brook/ l'espai buit

-Pina Bausch/ el Tanztheater

-Robert Wilson/ el teatre de les imatges

-El Odin Teatret/ el teatre antropològic

-Tadeusz Kantor/ el teatre de la mort

-Thomas Ostermeier/ l'hiperrealisme escènic

-Roger Bernat/ els dispositius escènics

-La performance

-Marcel·lí Antúnez i la ciberperformance.

-Julie Taymor/ Peter Sellars i els nous camins de la posada en escena operística

-Rimini Protokoll/ el teatre documento postdramàtic

-Reflexions finals

Curs, Cursos d'especialització, Educació, Educació i Psicologia, Enginyeria i Arquitectura, Presencial, UIBTalent