2021-2022 Expert Universitari en Dret Penal Econòmic i de l'Empresa. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

El dret penal econòmic i de l'empresa, o dret penal dels negocis, ha adquirit un protagonisme inusitat els darrers anys. Els grans despatxos d'advocats han constituït departaments especialitzats en la matèria, davant l'increment indubtable de la litigació penal econòmica i la rellevància mediàtica i reputacional que ha adquirit per a les empreses.

Aquest creixement exponencial es deu, d'una banda, a la introducció de la responsabilitat penal de les persones jurídiques a la reforma del Codi Penal de l'any 2010 (amb les modificacions posteriors; especialment, la de 2015), i el desenvolupament consegüent dels programes de compliment normatiu, una matèria objecte d'un desenvolupament extraordinari en els darrers temps. S'hi afegeixen canvis rellevants en les directrius politicocriminals sobre matèries com la corrupció, tant pública com privada (amb la introducció en el Codi de delictes nous, com és la corrupció en els negocis), el blanqueig de capital (amb una regulació en expansió permanent), o els delictes contra la hisenda pública, que també han estat objecte de canvis legislatius importants.

Adreçat a

— Professionals de l'advocacia

— Assessors jurídics d'empresa

— Assessors fiscals

— Administradors d’empresa

— Graduats del doble grau de Dret i Administració d’Empreses

— Graduats en Dret

— Alumnes del quart curs del grau de Dret i del doble grau de Dret i Administració d’Empreses

Criteris d’admissió

Graduats en Dret: per ordre d'inscripció.

Estudiants del grau de Dret: cal haver superat, en el cas de la UIB, les assignatures de Dret Penal: Concepte i Teoria Jurídica del Delicte; Conseqüències Jurídiques del Delicte, i Delictes Contra Béns Personals, i Delictes contra el Patrimoni i contra Béns Supraindividuals. En el cas d'estudiants residents a les Illes Balears amb estudis del grau de Dret iniciats en altres universitats, es valorarà aquest requisit en funció de les assignatures cursades del pla d’estudis corresponent. S’admetrà per ordre d’inscripció

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Curs, Dret, Educació, Estudi propi, Expert Universitari, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Semipresencial, UIBTalent