2021-2022 Especialista Universitari en Polítiques i Recerca en Justícia de Transició i Memòria Democràtica. Títol propi de la UIB (36 ECTS)

Aquest curs es durà a terme en el curs 2022/23. Si estau interessats podeu deixar les dades al botó t'informam sobre la nova edició!

En les societats que pateixen o han patit conflictes armats o bé que transiten d'un règim autoritari a una democràcia en algun moment, tard o d'hora, es planteja què és més important, urgent o necessari: aconseguir la pau i l’estabilitat o fer justícia pels abusos i els crims comesos durant aquest període de confrontació social i política?

En l’àmbit internacional, Nacions Unides, la pràctica i la jurisprudència han respost aquesta pregunta afirmant que no hi pot haver pau sense justícia, i que la pregunta no és si s’ha de fomentar la justícia sinó quan i com fer-ho. El repte és aconseguir un equilibri raonable entre les exigències de pau, el deure de sancionar els autors dels abusos del passat i de reparar les víctimes, la necessitat de reconciliar antics adversaris en un projecte comú i estable en torn a un model d’estat de dret que eviti conflictes futurs.

Com fer-ho? No hi ha un model únic i perfecte de justícia transicional sinó, més aviat, experiències diverses  de justícia transicional en què s’han aplicat polítiques públiques del que a Espanya i a Balears les lleis anomenen "memòria democràtica", a més d’accions sorgides d’iniciatives privades i moviments socials i de drets humans.

Aquest curs permetrà a l’alumnat conèixer, treballar i debatre en un entorn interdisciplinari (dret, història, ciències polítiques, filosofia, arqueologia i antropologia, principalment) els següents aspectes:

-    Com s’han de tractar els règims autoritaris, els conflictes armats i les situacions d’abusos del passat des d’una perspectiva de drets humans en el present i, així mateix, com cal afrontar-ne el llegat des de l’estat de dret i la democràcia, així com des dels estàndards internacionals de la justícia de transició;

-    Conèixer les causes dels règims autoritaris i de règims històrics que han deixat un llegat d’injustícia que torna als nostres dies (colonialisme, esclavatge, imperialismes);

-    Entendre com es construeixen i es perpetuen legalment i socialment les dictadures, de manera que durant la transició a la democràcia resulti tan complex, però alhora necessari, cercar i reparar els abusos comesos durant aquests períodes;

-    Comprendre que la justícia de transició és una condició bàsica de l’estat de dret i la fortalesa de l'estat de dret en el present, i perquè les perspectives de futur depenen del fet que es garanteixi que no s’ignori el passat ni especialment els abusos que es varen cometre;

-    Conèixer la pràctica internacional i estatal en matèria de justícia transicional i de polítiques públiques de memòria democràtica, i extreure’n bones pràctiques que puguin ser aplicades en l’àmbit local, autonòmic o estatal en unes àrees concretes: patrimoni, exhumació de fosses, dret a la veritat i justícia penal

A qui va dirigit?

Aquest curs està dirigit a:

Graduats en Història

Graduats en Dret

Graduats en Ciències Polítiques

Graduats i especialitzats en Antropologia, Ciències Socials i Forenses

Graduats en Periodisme i Ciències de la Comunicació

Públic general

Treballadors públics (funcionaris i personal laboral) de tots els nivells i de tot el sector públic

En el cas que se cobresquin totes les places tindran prioritat l'alumnat a matrícula completa i amb titulació universitaria.

Idioma

L'idioma vehicular del curs serà català i castellà

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

A distància, Curs, Dret, Educació, Eivissa, Especialista Universitari, Estudi propi, Formentera, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Mallorca, Menorca, Presencial, UIBTalent