2021-2022 Curs d’Actualització Universitària en Experimentació Científica com a Eina Didàctica a l’Educació Primària. Títol propi de la UIB (9 ECTS)

Aquest curs es durà a terme en el curs 2022/23. Si estau interessats podeu deixar les dades al botó t'informam sobre la nova edició!

El curs es focalitza en l'ús de l'experimentació científica com eina didàctica, si bé també treballa altres metodologies didàctiques: aprenentatge per resolució de problemes, disseny i realització de projectes, ús de TICs, etc. i dona una particular importància a la contextualització del coneixement científic en termes del que s’anomena Ciència, Tecnologia i Societat (CTS).

A més, al curs s’introdueixen metodologies didàctiques innovadores dins el camp de les ciències naturals, amb l’objectiu de dur a terme una innovació docent per a traslladar els coneixements adquirits a l’aula.

En que consisteix

Té com a objectiu fonamental que el professorat no universitari pugui millorar la seva competència científica, la qual cosa implica, no tan sols conèixer els fets i conceptes científics, sinó també saber transmetre aquests coneixements als infants i ajudar-los en la construcció d'un coneixement integrador i significatiu de les ciències naturals.

Adreçat a

  •       Persones Diplomades en qualsevol de les especialitats de mestre: Primària, Infantil, Educació Especial.
  •       Persones Graduades en Educació Primària, Educació Infantil.
  •       Persones Llicenciades, graduades i diplomades amb interès per la temàtica

Criteris d'admissió

S'admetrà, per ordre d'inscripció, a les persones diplomades amb l’especialitat en Mestre d’Educació Primària o graduades en Educació Primària, en segon lloc, a les persones diplomades amb la resta de especialitat de mestre o graduades en Educació Infantil i, sempre que quedin places, s’admetrà, també per ordre d’inscripció, a les persones titulades universitàries que tinguin interès en el curs.

Nota: Els alumnes que hagin cursat alguna de les edicions dels Tallers de l’Aula Didàctica d’Experimentació en Ciències per a l’Educació Primària (ADEC) podran demanar la convalidació de les hores de tallers amb continguts semblants.

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Centres educatius, Curs d'Actualització Universitària, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Estudi propi, Presencial, UIBTalent