2021-2022 Màster en Contractació Turística. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Aquest curs es durà a terme en el curs 2022/23. Si estau interessats podeu deixar les dades al botó t'informam sobre la nova edició!

En aquest curs s'estudien i analitzen els principals contractes que configuren l'activitat turística, tant pel que fa als consumidors com els contractes preparatoris entre empresaris amb la finalitat de col·laborar en el desenvolupament de les seves activitats. Es farà un examen de la legislació i jurisprudència aplicable a cada un dels contractes que originen els principals serveis turístics.

S'abordaran les nocions bàsiques d'aspectes que caracteritzen o condicionen l'activitat diària de l'empresari turístic, com ara propietat industrial o fiscalitat.

També es poden cursar els estudis de:

  • "Expert Universitari en Activitat Turística. Títol propi de la UIB (17,5 ECTS)". Inclou el mòdul 4, 5 i 6, a més d'un projecte final.
  • "Expert Universitari en Operadors Turístics. Títol propi de la UIB (18 ECTS)". Inclou el mòdul 2, 3 i 8, a més d'un projecte final.

El curs es durà a terme amb presencialitat virtual. Per a poder superar el curs s'hauran d'assistir al 70% del total de les sessions de presencialitat virtual.

Les sessions es realitzaran a través de l'aula digital del curs, i es registraran. Per a poder superar la formació l'alumnat haurà de seguir almenys el 70% de la totalitat de les sessions amb presencialitat virtual.

Adreçat a

Titulats en Turisme, Dret, ADE, professionals del sector turístic, i a tota persona amb interès pel sector turístic.

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

A distància, Contractació, Curs, Dret, Educació, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Màster, Semipresencial, UIBTalent