2021-2022 Màster en Paisatge i Restauració. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Aquest curs es durà a terme en el curs 2022/23. Si estau interessats podeu deixar les dades al botó t'informam sobre la nova edició!

Dedica't professionalment a conjugar naturalesa i societat a través de la modulació del paisatge, el territori, l'agricultura, els jardins, l'arquitectura i la seva restauració. Tots aquests àmbits són peces clau per obrir un nou espai d'inversió i de treball de cara a la sostenibilitat i el progrés en el futur. És per això que aquest màster combina coneixements lligats a valors ambientals i estètics, baix l'ètica de la sostenibilitat, l'autosuficiència i el decreixement amigable.

L’objectiu és, en definitiva, la recuperació i la restauració mitjançant l’ús de recursos de l’entorn. Pretenem fer veure que espais malmesos o en procés de canvi poden esdevenir en nous espais que permetin viure-hi d’altres maneres, més autocràtiques en materials i energia, que tradueixin la idea de la mínima intervenció necessària.

La resposta acadèmica als desafiaments del canvi global és un màster que pretén formar professionals preparats per projectar la restauració i el reciclatge en l’escala local, així com per fer avaluacions quantitatives i qualitatives del paisatge. Inscriu-te, el futur és ara!

Adreçat a

A titulats en Arquitectura, Enginyeria Agrària, Biologia, Geografia, Ciències Ambientals, Topografia, Enginyeria Forestal i altres enginyeries superiors i tècniques, i en títols superiors de Disseny, així com titulats interessats en la temàtica proposada. S'admetran estudiants sense titulació universitària o equivalent si acrediten experiència professional en l'àmbit del paisatgisme i/o la restauració, en la qual es valorarà:

  • Expedient acadèmic orientat a l’àmbit del paisatgisme.
  • Coneixements de CAD o SIG.
  • Acreditació de pràctica professional en gabinets i equips de projectes.
  • Avaluació positiva de les candidatures amb coneixement d’expressió gràfica mitjançant la certificació de cursos.
  • Certificat bàsic de coneixements d’idioma català o castellà per a estudiants de parla no hispana.

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Curs, Educació, Enginyeria i Arquitectura, Estudi propi, Fisiologia vegetal, Màster, Semipresencial, UIBTalent