2021-2022 Expert Universitari en Desigualtats Urbanes i Dret a la Ciutat. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

En el context actual de crisi urbana i d'habitatge, les qüestions de les desigualtats sociourbanes i el dret a la ciutat es posicionen de nou com un dels reptes socials més urgents per abordar, tant des de l'acadèmia i les ciències socials, com des de les institucions i governs a totes les escales.

L’objectiu d’aquesta formació és proveir de coneixements teòrics i pràctics, interdisciplinaris i des d’una perspectiva interseccional, sobre els processos que transformen les ciutats i hi produeixen desigualtats, per tal de generar competències en l’anàlisi, el disseny i la implementació de polítiques urbanes innovadores i inclusives encaminades a l’exercici del dret a la ciutat.

Aquest títol atén la necessitat d'una formació integral en les ciències urbanes, un àmbit del coneixement que no s'ofereix de forma global i conjunta habitualment.

Així, consisteix en un estudi que pot aportar la convergència de coneixements des de diferents disciplines de les ciències socials per tal que orientin a treballar les qüestions relacionades amb el dret a la ciutat de forma holística, i no sectorial.

El curs s'organitza a partir d'un total de 375 hores (15 ECTS), de les quals 115 són presencials, i 260 no presencials. Les hores presencials es distribueixen en 46,5 hores de classes teòriques i 46,5 hores de classes pràctiques, 7 hores de tutories i 15 hores d’activitats avaluatives. D’altra banda, les activitats no presencials es distribueixen en 77 hores de revisió i anàlisi documental amb materials de suport, 29 hores de treball en grup, 57 hores de treball final i 98,5 hores de preparació de les activitats avaluatives.

Aquest curs inclou el "Curs d'Actualització Universitària en Desigualtats Urbanes i Polítiques Inclusives. Títol propi de la UIB (6 ECTS)"

Jornades obertes

El curs s'ofereix la possibilitat d'assistir a les següents sessions a totes aquelles persones interessades: 

26 i 27 abril:  "El dret a l'habitatge" impartida per la Sra. Irene Escorihuela, titulada en Ciències Polítiques i de l'Administració i en Dret per la Universitat Pompeu Fabra. Especialitzada en Drets Humans i a l'Habitatge. Accés sessió ZOOM

17 i 18 maig: "Polítiques d'emergència habitacional" impartida per la Sra. Ángela García, Doctora en Polítiques Públiques i Transformació Social per la UB. Investigadora en polítiques d'habitatge i la intervenció social. També ha investigat a la Universitat de Leeds (Regne Unit) i a la Universitat "Carlo Bo" d'Urbino (Itàlia). Accés 17/05 ZOOM i Accés 18/05 ZOOM

24 i 25 maig:  "Polítiques urbanes inclusives" impartida per la Sra. Sara Ortiz Escalante, planificadora urbana i sociòloga al Col·lectiu Punt 6. Accés 24/05 ZOOM i accés 25/05 ZOOM

31 maig i 1 de juny "Urbanisme feminista" impartida per la Sra. Blanca Valdivia. Sociòloga especialista en ecologia humana i població. Doctorada en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona de la UPC. Accés 31/05 ZOOM i accés 1/06 ZOOM
21 i 22 juny: "Polítiques urbanes i de l'habitatge" impartida pel Sr. Oriol Nel·lo, Doctor en Geografia especialitzat en estudis urbans i ordenació del territori. Ha estat director de l'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona (1988-1999)

Se duran a terme de 17:30 a 20:30h. Pots assistir de forma presencial a l'aula 23 de l'edifici Sa Riera o bé seguir-la a través de ZOOM mitjançant l'enllaç que se publicarà el dia de la conferència.

Adreçat a

Aquesta formació està dirigida especialment a:

  • A diplomats, llicenciats o graduats en titulacions relacionades amb la geografia, l'antropologia, la filosofia, la sociologia, les humanitats, les ciències polítiques, el treball social i altres disciplines de les ciències socials.
  • A persones titulades que vulguin ampliar els seus estudis, que tot i no tenir titulació, mostrin interès per conèixer els continguts del curs.

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Curs, Dret, Educació, Eivissa, Enginyeria i Arquitectura, Estudi propi, Expert Universitari, Mallorca, Menorca, Presencial, UIBTalent