2021-2022 Especialista Universitari en Dret Antidiscriminatori i Pràctica jurídica amb Perspectiva de Gènere. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Aquest curs es durà a terme en el curs 2022/23. Si estau interessats podeu deixar les dades al botó t'informam sobre la nova edició!

Aquest curs neix amb la vocació d'articular noves vies per enfortir els drets d'aquelles persones que pateixen discriminació per motiu de gènere, orientació sexual, discapacitat, raça o ètnia, i en general, aprofundir en les garanties existents per fer la societat més justa i equilibrada, lliure de discriminacions. En aquesta tasca també està compromès el LIDIB (Laboratori Interdisciplinari de Drets i Llibertats de les Illes Balears).

Se centra en l'exercici de la pràctica jurídica, en les garanties antidiscriminatòries i en la perspectiva de gènere. L'objectiu principal és reforçar les habilitats i competències dels advocats i altres operadors jurídics en casos en què puguin concórrer causes de discriminació (sigui per motiu de gènere, de discapacitat, de raça o ètnia, o per causa d’orientació sexual, o bé discriminació múltiple). Es tracta de donar claus pràctiques als professionals perquè puguin restablir la víctima en la igualtat i la dignitat que li són pròpies i ajudar-la a refer-se del dany que hagi patit.

En aquest curs es tracten continguts no abordats específicament a les assignatures obligatòries del grau de Dret ni al Màster en Pràctica Jurídica o en altres titulacions oficials de la UIB. El curs se sustenta sobre tres eixos fonamentals: en primer lloc, més coneixença de la diversitat i els incidents discriminatoris; en segon lloc, l’impuls d’estratègies de promoció de la igualtat de tracte i no discriminació; finalment, la necessitat de traslladar la perspectiva de gènere a l’àmbit de la Justícia.

Els darrers anys s'ha constatat la dificultat per identificar els casos de discriminació i alhora s'han orquestrat campanyes adreçades a minvar la credibilitat del testimoni de les persones discriminades. A més, no sempre es denuncien tots els incidents discriminatoris que es produeixen. Això és degut, entre altres causes, a la desconfiança en el resultat de la denúncia o al desconeixement dels instruments jurídics i de les garanties que assisteixen les víctimes, a la manca de formació dels actors jurídics sobre Dret antidiscriminatori i drets humans, a la desconeixença de la necessitat d’integrar la perspectiva de gènere en la pràctica jurídica, o a la «normalització» dels comportaments discriminatoris per part de determinats sectors de la societat.

Per tot això, resulta molt necessària la formació dels professionals encarregats de donar resposta a les denúncies i reclamacions formulades per reparar les discriminacions.

A qui va adreçat

Titulats i titulades en Dret i alumnat del quart curs del grau de Dret i GAID

Titulats i titulades en Relacions Laborals i alumnat del quart curs del grau de Relacions Laborals

Titulats i titulades en Treball Social i alumnat del quart curs del grau de Treball Social

Titulats i titulades d'altres titulacions interessats en la pràctica jurídica antidiscriminatòria i la superació dels estereotips i prejudicis en relació amb determinats col·lectius vulnerables.

Estructura

  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 PREU
EU en Dret Antidiscriminatori i Pràctica Jurídica amb Perspectiva de Gènere (30 ECTS) X X X X X X X X X X 400€
ExU en Dret Antidiscriminatori i Pràctica Jurídica davant la Discriminació per raó de Gènere (18 ECTS) X   X X X X X       400€
CAU en Perspectiva de Gènere i Pràctica Jurídica davant la Discriminació a causa de l'Origen Racial o Ètnic (6 ECTS) X             X     100€
CAU en Perspectiva de Gènere i Pràctica Jurídica davant la Discriminació per raó d'Orientació Sexual o Identitat de Gènere (6 ECTS) X               X   100€
CAU en Perspectiva de Gènere i Pràctica Jurídica davant la Discriminació per motiu de Discapacitat (6 ECTS) X                 X 100€

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Curs, Dret, Educació, Educació i Psicologia, Eivissa, Especialista Universitari, Estudi propi, Institucions públiques, Mallorca, Menorca, Semipresencial, UIBTalent