2021-2022 Màster en Gestió de Polítiques Públiques. Títol propi de la UIB (66 ECTS)

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

Aquest curs es durà a terme en el curs 2022/23. Si estau interessats podeu deixar les dades al botó t'informam sobre la nova edició!

La incorporació a la funció pública de noves persones amb talent que disposin d'una formació sòlida, innovadora i crítica de la gestió pública, així com la consolidació i millora de la formació i les capacitats de les persones que actualment presten serveis a l'Administració (especialment en llocs de responsabilitat directiva), són dos motius bàsics per emprendre aquesta iniciativa de formació universitària en gestió de polítiques públiques.

Aquest postgrau està emparat per un conveni entre la UIB, la FUEIB, el Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca. Gràcies al finançament del Govern i del Consell, es podrà oferir un preu de matrícula que incentivi el col·lectiu destinatari a cursar-lo. El fet que els gestors públics tinguin una bona formació revertirà en tota la població de les Illes Balears.

Aquest estudi ha de fomentar la recerca que es pugui fer en aquest àmbit, especialment important en aquests moments de canvi en les administracions públiques.

Les persones interessades hauran de formalitzar la preinscripció en línia http://www.fueib.org/curs/MGESTP i incorporar a la mateixa plataforma el DNI i una declaració responsable segons model que podeu obtenir a la pàgina web.

Cloenda edició 2020/21

Acte de cloenda de les edicions 2019/20 i 2020/21.

L'acte serà dia 8 d’octubre, a les 18 h, a la sala d'actes de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, del campus universitari. 

El Rector de la UIB presidirà l’acte i lliurarà els títols. A continuació, el Sr. Manel Valls, ex-primer ministre francès, pronunciarà la conferència «Polítiques públiques: poder i exigència».

L'aforament és limitat i la conferència podrà seguir-se també per STREAMING. És imprescindible la inscripció prèvia.  

A qui s'adreça?

A empleats públics de tots els nivells que tinguin una titulació universitària o equivalent*, a més de les persones que no treballin a l'administració i que tenguin interès en la temàtica.

*Titulació universitària oficial (estudis universitaris, ensenyaments artístics superiors, formació professional de grau superior, ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny de grau superior, ensenyaments esportius de grau superior o qualsevol altra estudi que, d'acord amb la legislació orgànica estatal en matèria d'educació, és consideri educació superior).

3er període de preinscripció

1. Preinscripció: 13 fins 23 de setembre. Les persones interessades hauran de formalitzar la preinscripció en línia http://www.fueib.org/curs/MGESTP i incorporar a la mateixa plataforma el DNI i una declaració responsable segons model que podeu obtenir a la pàgina web.

2. Publicació llista provisional d'alumnat admès: 24 de setembre.

3. Període d’al·legacions: del 27 fins 30 de setembre

4. Publicació de la relació definitiva persones admeses: 1 d'octubre

5. Formalització de matrícula amb aportació documental: de l'1 al 7 d'octubre. 

Llista provisional alumnat admès 3r període

2on període preinscripció

1. Preinscripció: 23 de juliol - 10 de setembre. Les persones interessades hauran de formalitzar la preinscripció en línia http://www.fueib.org/curs/MGESTP i incorporar a la mateixa plataforma el DNI i una declaració responsable segons model que podeu obtenir a la pàgina web.

2. Publicació llista provisional d'alumnat admès: 14 de setembre.

3. Període d’al·legacions: 15 fins el 28 de setembre

4. Publicació de la relació definitiva persones admeses: 30 de setembre.

5. Formalització de matrícula amb aportació documental: de l'1 fins al 7 d'octubre. 

Llista provisional alumnat admès 2on període

1er període preinscripció

1. Preinscripció: 21 de juny - 16 de juliol. Les persones interessades hauran de formalitzar la preinscripció en línia http://www.fueib.org/curs/MGESTP i incorporar a la mateixa plataforma el DNI i una declaració responsable segons model que podeu obtenir a la pàgina web.

2. Publicació llista provisional d'alumnat admès: 23 de juliol.

3. Període d’al·legacions: 21 de juliol - 3 de setembre

4. Publicació de la relació definitiva persones admeses: 8 de setembre.

5. Formalització de matrícula amb aportació documental: del 9 fins al 16 de setembre. 

Llista definitiva alumnat admès 1er període Curs, Dret, Educació, Eivissa, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Mallorca, Menorca, Màster, Semipresencial, UIBTalent