Màster en Innovació Social. Entendre per Transformar. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Preu, terminis i condicions

El preu del màster, gràcies al conveni signat amb la Fundació "la Caixa", és de 3800 euros si la inscripció se formalitza abans del 30 de setembre. A partir de dia 1 d'octubre el cost de matrícula serà de 4100 euros.

El cost del curs es pot fraccionar fins a 3 terminis.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de què no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui impartir.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de l'alumne o anul·lació del curs.

Curs, Educació, Educació i Psicologia, Emprenedoria, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Màster, Semipresencial, UIBTalent
Matrícula oberta