2021-2022 Curs d’Actualització Universitària en Formació d’Instructors Vinculats al Conveni STCW (adaptat al curs model OMI 6.09). Títol propi de la UIB (6 ECTS)

Aquest curs es durà a terme en el curs 2022/23. Si estau interessats podeu deixar les dades al botó t'informam sobre la nova edició!

Aquest curs té com a objectiu facilitar la formació i capacitació a les persones que imparteixen cursos en les normes de competència com a avaluadors principals o instructors vinculats al Conveni internacional sobre normes de formació, titulació i guàrdia per a la gent de la mar, conegut internacionalment com a Conveni STCW, de l'Organització Marítima Internacional (OMI). Aquest organisme especialitzat de les Nacions Unides (ONU) és responsable de proporcionar un sistema de cooperació entre els governs en l'esfera de la reglamentació i de les pràctiques governamentals relatives a qüestions tècniques de qualsevol índole concernents a la navegació comercial internacional, i encoratjar i facilitar l’adopció general de normes relacionades amb la seguretat marítima, l’eficiència de la navegació i la prevenció i contenció de la contaminació de la mar ocasionada pels vaixells.

Es pretén proporcionar una introducció a les tècniques de formació i creació d’entorns d’aprenentatge efectius per a persones amb experiència docent limitada i introduir nous enfocaments que serveixin de recordatori d’habilitats i tècniques per a aquelles persones que han ensenyat durant algun temps. En cap cas es tracta d’oferir un curs complet de capacitació en tècniques de formació, però sí de facilitar una base sòlida per al seguiment d’altres programes de formació.

El curs es durà a terme amb presencialitat virtual. Les sessions es realitzaran de forma síncrona amb presencialitat virtual i se seguiran a través de ZOOM.

Adreçat a

A les persones que tenen títols professionals de la Marina Mercant de Patró d'Altura, Pilot de Segona, Pilot de Primera o Capità, Cap de Màquines, Oficial de Màquines de Primera o Oficial de Màquines de Segona, Oficial Radioelectrònic de Primera o Segona Classe o un títol universitari no marítim que, de forma específica, acrediti la qualificació per impartir determinats mòduls o cursos vinculats al Conveni i Codi de formació STCW.

Criteris d’admissió

Els criteris de selecció són els següents, per ordre de prioritat:

1.      Instructors amb titulació relacionada amb el Conveni i Codi de formació STCW i en actiu que imparteixen docència.

2.      Instructors amb titulació relacionada amb el Conveni i Codi de formació STCW.

3.      Instructors amb titulació universitària relacionada amb la docència.

4.     Persones amb titulació acadèmica o professional que els permeti impartir cursos de formació vinculats al Conveni i Codi de formació STCW de l'OMI i a la normativa emesa per l'Administració marítima espanyola.

Idioma

L'idioma vehicular és el castellà i tot el material del curs es posa a disposició dels alumnes en aquest mateix idioma.

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

A distància, Curs d'Actualització Universitària, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Enginyeria i Arquitectura, Estudi propi, Medi marí, Semipresencial, UIBTalent