2021-2022 Especialista Universitari en Riscos Ambientals i Gestió d'Emergències. Títol propi de la UIB (40 ECTS)

Aquest curs es durà a terme en el curs 2022/23. Si estau interessats podeu deixar les dades al botó t'informam sobre la nova edició!

Una comprensió avançada dels canvis constants en els riscs ambientals i dels mecanismes subjacents que els provoquen és fonamental per predir canvis futurs per obtenir millors estratègies d'adaptació. Els augments recents de les inundacions i els incendis forestals a tot el món s'han atribuït al canvi global, o sigui, a la suma dels canvis atmosfèrics i als usos del sòl provocats per l’increment de la població mundial i la sobreexplotació dels recursos naturals. En aquest sentit, la contaminació ambiental i les pandèmies són uns altres riscs ambientals que es deriven d’aquest canvi i que afecten a la societat. 

Aquest curs esdevé crucial per preparar millor els professionals que treballen en els riscs ambientals i la gestió d’emergències arreu del món. El canvi global pot exacerbar la virulència d’episodis catastròfics i d’accidents, amb la qual cosa és essencial oferir mesures eficaces de prevenció i mitigació i que posen de manifest la necessitat d’estudis multidisciplinaris com els que es presenten. El curs es fonamenta en professorat acadèmic i també en professionals de vàlua contrastada i una trajectòria que permet dinamitzar la cooperació interinstitucional per a la millora de la gestió pública del territori. En aquest sentit, l’explicació interrelacionada de riscs ambientals, planificació territorial i gestió d’emergències en situacions catastròfiques, combinada amb l’aplicació de noves tecnologies, com l’internet de les coses, les dades massives i les geotecnologies, és una demanda professional creixent que aquest curs pretén abordar.

Adreçat a

Diplomats, llicenciats o graduats en titulacions relacionades amb la Geografia, Ciències Ambientals, Biològiques, Geològiques, Enginyeria tècnica o superior i titulacions universitàries equivalents.

 

A tots aquells professionals que estiguin desenvolupant algun tema relacionat amb els riscs ambientals i/o que tinguin experiència en temes ambientals i la gestió d'emergències.

Forma impartició

El curs compta amb 200 hores presencials que se duran a terme amb presencialitat virtual, això significa que las sessions seran síncrones a través de ZOOM previsiblement. 

L'idioma vehícular del curs serà el castellà

Ciències i Ciències de la Salut, Contaminació, Curs, Ecosistema, Educació, Enginyeria i Arquitectura, Especialista Universitari, Estrès hídric, Estudi propi, Impacte ambiental, Presencial, Simulacions, UIBTalent