Màster en Innovació Social. Entendre per Transformar. Títol propi de la UIB (60 ECTS). Any acadèmic 2021/22