Màster en Innovació Social. Entendre per Transformar. Títol propi de la UIB (60 ECTS). Any acadèmic 2021/22

Programa

Els continguts del màster s'estructuren al voltant de dues dimensions, la social i la de la innovació, en set sessions presencials intensives, connectades per períodes que anomenarem «esprints d'innovació».

Mòdul 1.

Introducció a la innovació social. Com gestionar la innovació al segle XXI?

Mòdul 2.

Dimensió Social: Discapacitat

Dimensió Innovació: Com descobrir, reconeixer i entendre problemes?

Mòdul 3.

Dimensió Social: Itineraris de formació i inserció sociolaboral - Joves

Dimensió Innovació: Com transformar problemes en oportunitats?

Mòdul 4.

Dimensió Social: Desigualtat i exclusió social

Dimensió Innovació: Com reduir la incertesa?

Mòdul 5.

Dimensió Social: Salut mental

Dimensió Innovació: Com fer que un pilot esdevingui un servei sostenible i escalable?

Mòdul 6.

Dimensió Social: Cura de persones grans i cures pal·liatives

Dimensió Innovació: Com aconseguir un canvi sistèmic?

Mòdul 7.

Presentació final de projectes d'innovació social aplicats

Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Emprenedoria, Estudi propi, Gestió i transferència de projectes, Igualtat, Mallorca, Màster, Semipresencial, UIBTalent