Programa d'estades breus d'estudiants de Medicina a la Facultat de Medicina de la UIB

Preu i condicions

Amb la matrícula a aquest programa es formalitzarà un segur que cobrirà a l'estudiant durant les activitats que realitzi en la seva estada.

La matrícula per si mateixa no garanteix que es pugui assignar a l'estudiant unes activitats concretes dins del programa d'estades

Amb la matrícula a aquest programa els estudiants declaren de forma responsable que estan matriculats i cursant actualment el grau de medicina

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o anul·lació de l'estada.

Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Cursos d'especialització, Presencial
Matrícula oberta