Expert Universitari en Intervenció Social en Situacions de Tracta de Persones i Prostitució. Títol propi de la UIB (15 ECTS) MODALITAT ON LINE

Calendari

El curs es durà a terme del 14 d'octubre de 2019 al 3 de març del 2020.

Sessions en línia, flexibilitat absoluta. Els alumnes poden accedir al curs en qualsevol moment, i solament han de tenir en compte les dates de presentació de les activitats

Avaluació

L'avaluació es farà a partir de les activitats de cadascuna de les assignatures i la realització del treball de fi de curs.

Idioma

L'idioma vehicular del curs serà el castellà.

A distància, Expert Universitari