Màster en Gestió de Polítiques Públiques. Títol propi de la UIB (66 ECTS)

Calendari de preinscripció i matrícula

1. Preinscripció: 10 de juny - 12 de juliol. Les persones interessades hauran de formalitzar la preinscripció en línia http://www.fueib.org/curs/MGESTP i incorporar a la mateixa plataforma el DNI i una declaració responsable segons model que podeu obtenir a la pàgina web.

2. Publicació llista provisional d'alumnat admès: 17 de juliol.

3. Període d’al·legacions: 18 - 28 de juliol.

4. Publicació de la relació definitiva persones admeses: 30 de juliol.

5. Formalització de matrícula amb aportació documental: de l'1 a l'11 de setembre. 

Criteris objectius a utilitzar

En el document que trobareu en el marge dret podeu consultar els criteris de baremació i concessió de places.

Declaració responsable

Teniu a la vostra disposició, en el marge dret, la declaració responsable que heu de pujar a l'aplicatiu de matrícula en el moment que realitzeu la preinscripció.

Curs, Dret, Eivissa, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Mallorca, Menorca, Màster, Semipresencial, UIBTalent