Màster en Gestió de Polítiques Públiques. Títol propi de la UIB (66 ECTS)

Títol «Màster en Gestió de Polítiques Públiques. Títol propi de la UIB (66 ECTS)» per a l'alumnat que realitzi i aprovi el curs complet.

       
L'alumnat que cursi únicament un dels mòduls obtindrà el títol de:

«Curs d'Actualització Universitària en Política i Democràcia. Títol propi de la UIB (10 ECTS)»

«Curs d'Actualització Universitària en Polítiques Públiques en el Nou Escenari de la Unió Europea. Títol propi de la UIB (10 ECTS)»

«Curs d’Actualització Universitària en Organització i Actuació del Sector Públic. El Nou Rol de la Ciutadania. Títol propi de la UIB (10 ECTS)»

«Curs d’Actualització Universitària en Responsabilitat i Sostenibilitat en la Gestió Pública. Títol propi de la UIB (10 ECTS)»

«Curs d’Actualització Universitària en Innovació en la Gestió i Avaluació de Polítiques Públiques. Títol propi de la UIB (10 ECTS)»

«Curs d’Actualització Universitària en Valors, Direcció, Lideratge i Gestió de Persones. Títol propi de la UIB (10 ECTS)»

Curs, Dret, Eivissa, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Mallorca, Menorca, Màster, Semipresencial, UIBTalent