Màster en Gestió de Polítiques Públiques. Títol propi de la UIB (66 ECTS)