Màster en Gestió de Polítiques Públiques. Títol propi de la UIB (66 ECTS)

Avaluació

Per poder ser avaluat cal assistir al 80% de les sessions presencials i haver realitzat les tasques pautades a l'aula digital del curs.
La qualificació final serà la corresponent a la nota obtinguda del treball final.
L'alumnat que cursi únicament un mòdul haurà d'assistir al 80% de les sessions presencials, a més de realitzar i superar les tasques/proves d'avaluació establertes.

Horari

D'octubre de 2019 a maig de 2020.
Els dijous i divendres de 16.30 a 20.30 hores.

Modalitat

La modalitat del curs serà semipresencial. Cadascun dels sis mòduls que conformen el màster constarà d'una conferència inicial i de 32 hores de classes presencials i 32 hores no presencials realitzades a l'aula digital de la UIB.

Curs, Dret, Eivissa, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Mallorca, Menorca, Màster, Semipresencial, UIBTalent