2019-2020 Màster en Contractació Turística. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

En aquest curs s'estudien i analitzen els principals contractes que configuren l'activitat turística, tant pel que fa als consumidors com els contractes preparatoris entre empresaris amb la finalitat de col•laborar en el desenvolupament de les seves activitats. Es farà un examen de la legislació i jurisprudència aplicable a cada un dels contractes que originen els principals serveis turístics. S'abordaran les nocions bàsiques d'aspectes que caracteritzen o condicionen l'activitat diària de l'empresari turístic, com ara propietat industrial o fiscalitat.

També es poden cursar els estudis de:

"Expert Universitari en Activitat Turística. Títol propi de la UIB (17,5 ECTS)" Inclou el mòdul 4, 5 i 6, a més d'un projecte final.

"Expert Universitari en Operadors Turístics. Títol propi de la UIB (18 ECTS)" Inclou el mòdul 2, 3 i 8, a més d'un projecte final.

Adreçat a

Titulats en Turisme, Dret, ADE, professionals del sector turístic, i a tota persona amb interès pel sector turístic.

Contractació, Curs, Dret, Empresa, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Mallorca, Màster, Semipresencial, UIBTalent