Expert Universitari en Dinamització Lingüística. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

Titulació

Una vegada superat el curs es podrà obtenir el títol

«Expert Universitari en Dinamització Lingüística. Títol propi de la UIB (20 ECTS)», per a persones amb titulació universitària reglada.

«Diploma Universitari de Dinamització Lingüística. Títol propi de la UIB (20 ECTS)», per a persones amb accés a la universitat o equivalent.

Centres educatius, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Humanitats, Mallorca, Presencial, UIBTalent