Expert Universitari en Dinamització Lingüística. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

Preus i terminis

Gràcies al cofinançament de la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears, el preu del curs serà de 900 euros.

El pagament de la matrícula es realitzarà una vegada publicada la llista d'admesos.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes perquè es pugui dur a terme.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no realització del curs.

Centres educatius, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Humanitats, Mallorca, Presencial, UIBTalent