Expert Universitari en Dinamització Lingüística. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

Selecció de l'alumnat

En el cas que el nombre de sol·licituds sigui més gran que el nombre màxim de places, se seleccionaran els estudiants a partir de la carta de motivació i el currículum que hauran presentat en el moment de sol·licitar l'admissió a l'estudi propi. En primer lloc, es valorarà la carta de motivació i, en segon lloc, el currículum, de manera que es prioritzaran els alumnes que siguin graduats en Llengua i Literatura Catalanes i a continuació els alumnes amb altres titulacions que acreditin un domini més elevat de la llengua catalana, tenint en compte que es demana com a requisit d’accés un nivell C1.

Admissió i matrícula

La sol·licitud d'admissió a l'estudi propi es podrà realitzar fins dia 25 d'octubre. En el moment de fer la sol·licitud, s’ha de presentar una carta de motivació, el currículum i el certificat acreditatiu de coneixements de llengua catalana, si escau.

Dates i horaris

Inici: 30 d'octubre de 2019.

Finalització: 30 de juny de 2020.

Horari: de les 16 a les 20 hores.

Les classes presencials es duran a terme entre els mesos de novembre i març els dilluns i els dimecres. Excepcionalment, hi haurà classe els dimarts i els divendres.

Centres educatius, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Humanitats, Mallorca, Presencial, UIBTalent