2018-2019 La Intel·ligència Emocional com a Camí

El desenvolupament de la intel·ligència emocional pot ajudar a millorar el potencial emprenedor de les persones, el seu talent i lideratge, la seva satisfacció, felicitat i èxit professional, i té una importància rellevant en la nostra salut.

La intel·ligència emocional es defineix com la sèrie de competències que ens permeten recollir informació sofisticada sobre les emocions, per a emprar-les com una brúixola interior, a l'hora de determinar el nostre pensament i el nostre comportament. Mitjançant aquesta formació es pretén capacitar per a la vida des de la positivitat i felicitat, i augmentar el benestar personal i social.

A distància, Centres educatius, Curs, Cursos d'especialització, Educació, Educació i Psicologia, Entorn familiar, Infància, Psicologia educativa, UIBTalent