2018-2019 Expert Universitari en e-Tourism: Comercialització i Màrqueting en línia. Títol propi de la UIB (24 ECTS). Any Acadèmic 2018-19

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

Les empreses turístiques han experimentat en els darrers anys nombrosos canvis en el seu funcionament a l'hora de promocionar i vendre els seus productes. Les noves tecnologies i el món digital estan presents en el dia a dia de les organitzacions i influeixen en el seu funcionament. A més, el mercat de consum és més gran i la informació és molt accessible i completa. Aquest nou paradigma suposa reptes per a les empreses, així com oportunitats de reacció de valor.

El perfil dels consumidors ha anat canviant i, actualment, tenen un major coneixement en l'ús i els beneficis de les eines i serveis de les TIC. Es produeix un canvi de paradigma que té un impacte directe en com s'organitzen les empreses i en com aquestes es relacionen amb el seu entorn.
És per aquest motiu que una formació adaptada a empreses innovadores i enfocades a aquestes noves formes d'organització empresarial, és necessària i clau per ajudar als professionals a aconseguir els nous reptes empresarials, així com desenvolupar els seus propis projectes amb les noves formes d'organització empresarial en turisme.

Aquest curs està conformat per un programa pioner, innovador i flexible, amb un enfocament eminentment pràctic, dirigit a persones que vulguin avançar en el món de les noves tecnologies en el sector turístic.
El professorat està compost per acadèmics i professionals amb àmplia experiència.

Adreçat a

  • Llicenciats, graduats i diplomats que vulguin ampliar la seva formació en el sector turístic i estar adaptats i actualitzats amb les noves tendències.
  • Professionals amb experiència en el sector o en màrqueting que desitgin ampliar la seva formació i aplicar els coneixements.
  • Emprenedors que cerquin impulsar la seva empresa en el sector turístic amb l'aplicació de les noves tecnologies.
Inici ajornat!

S'ajorna l'inici del curs al dia 30 de novembre de 2018

Més Informació http://etourism.uib.es
Curs, Dret, Enginyeria i Arquitectura, Estudi propi, Expert Universitari, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Presencial