La Intel·ligència Emocional com a Camí

Metodologia

El curs consta de sis mòduls, que combinen continguts teòrics i conceptuals i aspectes més pràctics i vivencials, que ajudaran a la interiorització de les diferents eines i estratègies que es presenten. Aquests mòduls formatius es complementaran amb una part inicial de presentació i la corresponent a la certificació, amb l'elaboració d'un pla d’actuació.

Avaluació

L'acreditació s'aconseguirà una vegada s’hagin realitzat les activitats obligatòries, com també el pla d’actuació amb una proposta didàctica on es defineixen objectius, activitats, metodologia, recursos i temporalització. Cal respectar les dates de lliurament assignades per a cada mòdul segons el calendari establert.

Objectius

El curs d'intel·ligència emocional té com a objectiu facilitar coneixements, eines, i tècniques que ens permetin:

-          Conèixer i comprendre els beneficis de la intel·ligència emocional en els àmbits personals i professionals

-          Millorar la identificació de les nostres emocions i desenvolupar habilitats per a gestionar-les adientment

-          Adquirir un major autoconeixement i autoestima

-          Afrontar les emocions negatives i desenvolupar estratègies per a generar emocions positives

-          L'automotivació i adopció d’actituds positives davant la vida

-          Empatitzar amb les experiències emocionals dels altres, establint relacions productives i manejar eines per a la resolució de conflictes

-          Submergir-nos en la recerca de les nostres fortaleses i virtuts personals

-          Ser capaç de fluir i gaudir de l’aquí i ara

-          Conèixer eines per a l’anàlisi, disseny i aplicació de programes d’educació emocional en els àmbits sanitaris, educatius o empresarial

Idioma

Se farà servir el català i castella indistintament. Molt probablement els materials i recursos didàctics seran en castellà i la tutorització, seguiment i avaluació serà en català.

A distància, Centres educatius, Curs, Cursos d'especialització, Dislèxia, Educació, Educació i Psicologia, Eivissa, Entorn familiar, Formentera, Infància, Mallorca, Menorca, Psicologia educativa