2017-2018 Assertivitat, Relaxació i Solució de Conflictes

Aquest curs s'emmarca dins el context dels estudis actuals sobre competències emocionals.

Aporta continguts teòrics i recursos pràctics bàsics per a:

  • Facilitar l'harmonia i congruència entre pensament, sentiments i conducta a nivell intrapersonal.
  • Fomentar actituds i comunicació assertives a les relacions interpersonals.
  • Prevenir i tractar constructivament possibles conflictes propis de les relacions humanes.

Aquest curs està homologat per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears i inscrit en el Registre GFPP amb el núm. 16.

La Conselleria d'Educació i Cultura li ha atorgat 30 hores de formació permanent.

Adreçat a

Docents, tutors d'acompanyament, llicenciats o graduats en Psicologia, Filosofia, Pedagogia, Treball Social, Educació Social, Mediació i Ciències de la Salut. També pares, mares i població en general.

Centres educatius, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Cursos d'especialització, Educació i Psicologia, Mallorca, Presencial, Psicologia educativa