Expert Universitari en Activitats Físiques i Recreatives per a Gent Gran. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Direcció i Professorat

Direcció:

Pere Palou Sampol. Professor Titular d'Universitat de l'àrea d'Educació Física i Esportiva del departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB.

Professorat:

Borràs Rotger, Pere Antoni. Professor de l'àrea d'Educació Física i Esportiva de la UIB. Membre del Grup d'Investigació en Ciencies de l'Activitat Física i l'Esport (GICAFE) de la UIB.

Cantallops Ramón, Jaume. Professor de l'àrea d'Educació Física i Esportiva de la UIB. Membre del Grup d'Investigació en Ciencies de l'Activitat Física i l'Esport (GICAFE) de la UIB.

Ferrer Pujol, Catalina. Graduada en Fisioterapia per la UIB. Dinamitzadora d'activitat física per gent gran. Especialista en Reeducació Postural Global (RPG) i Stretching Global Activo (SGA).

Muntaner Mas, Adrià. Professor de l'àrea d'Educación Física i Esportiva de la UIB. Membre del Grup d'Investigació en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (GICAFE) de la UI.

Palou Sampol, Pere. Professor de l'àrea d'Educació Física i Esportiva de la UIB. Membre del Grup d'Investigació en Ciencies de l'Activitat Física i l'Esport (GICAFE) de la UIB.

Ponseti Verdaguer, Francesc Xavier. Professor de l'àrea d'Educació Física i Esportiva de la UIB. Membre del Grup d'Investigació en Ciencies de l'Activitat Física i l'Esport (GICAFE) de la UIB.

Vidal Conti, Josep. Professor de l'àrea d'Educació Física i Esportiva de la UIB. Membre del Grup d'Investigació en Ciencies de l'Activitat Física i l'Esport (GICAFE) de la UIB.

A distància, Centres sanitaris, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Educació i Psicologia, Eivissa, Esport, Estudi propi, Expert Universitari, Formentera, Hàbits saludables, Mallorca, Menorca