2017-2018 Expert Universitari en Activitats Físiques i Recreatives per a Gent Gran. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Cada vegada és més significatiu el col·lectiu de persones grans en la nostra societat. Ateses aquestes necessitats observades, cal disposar de professionals que coneguin en profunditat la realitat biopsicosocial de les persones grans i que estiguin degudament capacitats per poder dissenyar i desenvolupar programes d'intervenció que permetin millorar la seva qualitat de vida i la seva salut.

Dirigit a a professionals del sector de les ciències de l'activitat física i l'esport i a totes les persones interessades en la temàtica.

El curs contribueix a la formació i especialització de professionals que s'estiguin dedicant o se vulguin dedicar, en un futur a fer feina amb el col·lectiu de gent gran, concretament dins de l'àmbit de l'activitat física i l'exercici físic i esportiu.

Adreçat a

A professionals del sector de les ciències de l'activitat física i l'esport i a totes aquelles persones interessades en el tema.

A distància, Centres sanitaris, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Educació i Psicologia, Eivissa, Esport, Estudi propi, Expert Universitari, Formentera, Hàbits saludables, Mallorca, Menorca