Diploma Universitari en Revenue Management. Títol propi de la UIB (8 ECTS)

Direcció i professorat

Direcció:

Dr. Joan B. Garau Vadell (direcció), professor titular de Comercialització i Investigación de Mercats de la UIB.

Dra. Francina M. Orfila Sintes (direcció), professora contractada doctora d'Organització d'Empreses de la UIB.

Professorat:

El professorat del curs està integrat per acreditats especialistes en la matèria.

Curs, Diploma, Dret, Empresa, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Mallorca, Presencial, R+D+I