Especialista Universitari en Direcció de Projectes (Project Management). Títol propi de la UIB (30 ECTS).

Titulacions que es poden obtenir

  • Especialista Universitari en Direcció de Projectes (Project Management). Títol propi de la UIB (30 ECTS). Per alumnes amb titulació universitària reglada.
  • Diploma Universitari de Direcció de Projectes (Project Management). Títol propi de la UIB (30 ECTS). Per alumnes amb accés a la Universitat.
  • Diploma de Direcció de Projectes (Project Management). Títol propi de la UIB (30 ECTS). Per alumnes sense accés a la Universitat.