Especialista Universitari en Direcció de Projectes (Project Management). Títol propi de la UIB (30 ECTS).

Preus i condicions de pagament

  • Matrícula: 2.350 euros

Hi ha la possibilitat de fraccionar el pagament en dos terminis: 1.350 euros en el moment de formalitzar la matrícula i la resta un mes després.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui dur a terme

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o anul·lació del curs.

Ciències i Ciències de la Salut, Dret, Educació i Psicologia, Enginyeria i Arquitectura, Especialista Universitari, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Humanitats, Presencial, Projectes