Curs d'Actualització Universitària: Com es poden Dirigir i Motivar Equips de Treball. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

Direcció i Coordinació

  • M. Antonia Manassero Mas (direcció). Doctora del departament de Psicologia de la UIB.
  • M. Carmen Ramis Palmer (coordinació). Professora contractada Doctora del Departament de Psicologia de la UIB.
A distància, Curs d'Actualització Universitària, Curs, Educació i Psicologia, Empresa, Entorn laboral, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme