2017-2018 Expert Universitari en Matemàtiques de l’Educació Primària. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

L'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques han experimentat un canvi substancial a les darreres dècades, fruit de molts d'esforços de mestres, professors i investigadors. Aquest estudi té com a intenció principal proporcionar noves metodologies als professionals de l'educació primària que puguin aplicar a l'aula.

Aquest curs pretén formar en didàctica de les matemàtiques els mestres, pedagogs i educadors que treballen a l'educació primària o que hi estan relacionats, a partir de diferents visions sobre l'aprenentatge i l'ensenyament de la matèria. També es vol aportar el coneixement d'experiències escolars que segueixin metodologies innovadores a l'aula, contrastades al llarg del temps i que puguin servir com a reflexió per als docents.

En cas que hi hagi més demanda que places disponibles, es prioritzaran, en primer lloc, els candidats que exerceixin de mestres i, en segon lloc, l'ordre inscripció, una vegada complert el primer requisit. És imprescindible que els candidats acreditin que estan en actiu mitjançant certificat expedit per l'escola.

Cloenda edició 2017/18

L'acte de cloenda d'aquesta segona edició del curs se durà a terme el dissabte 21 d'abril a les 12h a la sala d'actes de l’edifici Anselm Turmeda.

La conferència "La competència matemàtica: argumentar, representar, connectar...", a càrrec del senyor David Barba Uriach, professor emèrit de didàctica de la matemàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona, creador d’El Quinzet i membre de PuntMat: http://puntmat.blogspot.com,  i la senyora  Cecilia Calvo Pesce, professora de matemàtiques d’ensenyament secundari a l’Escola Sadako (Barcelona)i doctora en didàctica de la matemàtica i membre de PuntMat: http://puntmat.blogspot.com

En aquesta trobada analitzarem alguns exemples d’activitats riques que conviden als alumnes a portar a terme processos bàsics per cultivar la competència matemàtica com són el raonament, la comunicació, les connexions, i especialment, la resolució de problemes. Atenent a que la riquesa esmentada no depèn únicament de l’enunciat de la tasca sinó de la manera en que es porta a l’aula, inclourem en l’anàlisi referències al nostre paper com a mestres, més enllà de seleccionar bones activitats.

Aquesta conferència està oberta al públic en general, us podeu enregistrar en el següent enllaç: http://agenda.uib.es/go/cloenda-matematiques

Places limitades!

Adreçat a

Diplomats en qualsevol de les especialitats de Mestre: Primària, Infantil, Educació Especial..., i Educació Social.
Llicenciats en Psicologia, Pedagogia i Psicopedagogia.
Graduats en Educació Primària, Educació Infantil i Pedagogia.
Llicenciats, graduats i diplomats amb interès per la temàtica.

Curs, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Mallorca, Presencial