2022-2023 Màster de Formació Permanent en Fisioteràpia en el Maneig del Dolor. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

Aquest curs es durà a terme en el curs 2023/24. Si estau interessats podeu deixar les dades al botó t'informam sobre la nova edició!

L'estil de vida de la societat actual ha generat un augment de diverses malalties metabòliques, hormonals, autoimmunes… que en molts casos també cursen amb dolor. Per aquesta raó, el nombre de persones que pateix alguna classe de dolor no deixa d'augmentar. Aquest curs pretén afrontar globalment la situació d’aquests pacients mitjançant recomanacions (nutricionals, control de l'estrès i exercici) per millorar la seva qualitat de vida juntament amb la intervenció imprescindible de la fisioteràpia. Tot i que el dolor de llarga evolució és un quadre molt freqüent, no es perden de vista els pacients que pateixen de manera aguda un quadre dolorós, per tal de poder acompanyar-los fins al retorn a la seva activitat habitual.

El Màster de Fisioteràpia en el Maneig del Dolor intenta presentar la posició de la fisioteràpia davant de pacients que pateixen dolor. Tot això, d'una manera més àmplia, dinàmica i clara que en el grau, i d'una manera que reuneixi el desenvolupament i les pràctiques actuals en fisioteràpia quant al concepte i el tractament del dolor i de la disfunció en els trastorns neuromusculoesquelètics.

En línies generals, la formació promou i desenvolupa una pràctica clínica basada en l'evidència. Recopila la millor evidència científica disponible i l'experiència clínica de professionals de prestigi reconegut en el maneig del dolor i de la disfunció en els trastorns neuromusculoesquelètics.

L’objectiu és presentar una perspectiva contemporània i avançada de la fisioteràpia, la qual s’encarrega d’abordar els síndromes dolorosos principals que assoten la societat actual, utilitzant un raonament clínic fonamentat per justificar l’ús dels procediments avançats manuals, invasius i d’exercici terapèutic per al maneig del dolor i la disfunció neuromusculoesquelètica.

Adreçat a

A graduats en Fisioteràpia

Curs, Educació, Presencial, Rehabilitació, UIBTalent