Examen Lliure d'Anglès (febrer 2023)

Aptis ESOL Advanced

L'examen Aptis Advanced és una prova multinivell d'anglès que avalua les quatre habilitats lingüístiques, a més dels coneixements gramaticals i de vocabulari en els nivells B1 a C2 del Marc Comú de Referència de les llengües (MCER).

Les destreses que s'avaluen són:

- Parlar

- Escoltar

- Llegir

- Escriure

Adicionalment, s'avaluen també els coneixements gramaticals i de vocabulari.

Format de la prova:

COMPONENTS DURACIÓ PUNTUACIÓ  TASQUES
Gramàtica i vocabulari 25 minuts 0 - 50 50
Expressió oral 10 minuts CEFR B1 - C2 /0-50 3
Expressió escrita 45 minuts CEFR B1 - C2 /0-50 3
Comprensió auditiva 30 minuts CEFR B1 - C2 /0-50 28 (+/- 4)
Comprensió de textos 60 minuts CEFR B1 - C2 /0-50 4

Aptis ESOL for Teachers

L'examen Aptis for Teachers és una prova d'anglès general adaptat al context educatiu amb tasques i preguntes relacionades amb situacions del context educatiu, que avalua fins el nivell B2 del Marc Comú de Referencia de les llengües (MCER). En el cas que s'obtingui un nivell superior al B2, el candidat obtindria un certificat del nivell C.

  • Aquesta prova està indicada per:

- Professors d'anglès que treballen en escoles, instituts i universitats.

- Professors d'altres matèries en escoles, instituts i universitats.

- Professors d'anglès en programes d'idiomes a gran escala.

- Estudiants en formació per a ser professors o adscrits a programes universitaris.

- Altres professionals que treballin en contextos educatius.

Format de la prova:

COMPONENTS DURACIÓ TASQUES
Gramàtica i vocabulari 25 minuts 50
Expressió oral 12 minuts 4
Expressió escrita 50 minuts 4
Comprensió auditiva 40 minuts 4
Comprensió de textos 35 minuts 4
Centres educatius, Convocatòries, Entorn laboral, Mallorca, Presencial