Curs d’Alemany del nivell A2: Comunicació Bàsica

Continguts

1. Saludar i presentar-se a interlocutors. Demanar informació sobre el país de procedència. Demanar el número de telèfon i l'adreça electrònica.
2. Menjar i beure. Llegir una carta de restaurant, fer una comanda i demanar el compte. Identificar els plats típics.
3. Les parts i estances d'una casa. Els electrodomèstics. El vocabulari més important per a la vida domèstica diària.
4. Els edificis de la ciutat. Els mitjans de transport. Demanar entresenyes. Treure diners del caixer automàtic i entendre les operacions bancàries bàsiques. Descriure problemes que es puguin presentar.
5. A l'estació del tren. Comprar un bitllet de tren a l'estació i informar-se sobre els transbords, l'andana, etc. Entendre els missatges de megafonia. Parlar sobre les activitats del temps lliure. Proposar activitats. Fer peticions de manera educada i formal: Könnten Sie mir bitte helfen?
6. Les Vorlesungen i els Seminare. El vocabulari de l'entorn universitari.

Curs, Cursos d'idiomes, Educació, Humanitats, Mallorca, Presencial, UIBTalent