2022-2023 Curs d’Alemany del nivell A2: Comunicació Bàsica

Els cursos d'idiomes del Servei Lingüístic es fan d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge i l'avaluació de les llengües (MECR). El podeu consultar en aquest enllaç.

Adreçat a

És un curs que es centra en les habilitats comunicatives, especialment a l'expressió oral i a la comprensió oral i lectora.

S'adreça a totes les persones interessades, sobretot als estudiants de la UIB que volen fer una estada universitària a un país de parla alemanya.

*Cal que els alumnes ja tinguin el nivell A1 de coneixements d'alemany.

Curs, Educació, Mallorca, Presencial, UIBTalent