2022-2023 Curs de preparació de l'examen lliure del nivell C1 de català

Curs de preparació de l'examen lliure del nivell C1 de català

Amb aquest curs de preparació de l'examen lliure, l'alumne podrà adquirir els coneixements i destreses necessàries per superar l'examen lliure del nivell C1 de català. 

El curs se centrarà en els aspectes de la llengua que solen crear més dificultats als aprenents i s'hi faran exercicis pràctics de les quatre àrees de la prova (comprensió oral i lectora, coneixements pràctics del sistema lingüístic, expressió escrita i expressió oral) seguint el model d'examen del MECR. 

Podreu consultar tota la informació i formalitzar la inscripció a l'examen lliure de català del nivell C1 accedint a aquest enllaç

El curs no inclou la realització de la prova lliure. En cas que vulguis fer-la, per obtenir el certificat de català del nivell C1, us hi heu d'inscriure i superar la prova lliure de català del nivell C1. Trobareu tota la informació i podreu fer-ne la inscripció a aquest enllaç

Opuscle del nivell i models oficials de l'examen

Els opuscles dels certificats de llengua catalana contenen la descripció del nivell, els objectius i l'avaluació. Així mateix, inclouen l'estructura de la prova, la valoració i un model. Podeu consultar-los i veure'n models oficials d'exàmens a aquest enllaç enllaç.

Adreçat a

Totes les persones interessades a preparar la prova de català del nivell C1.

Curs, Mallorca, Presencial, UIBTalent