2022-2023 Curs de preparació de la part oral del nivell C1 de català

Curs de preparació de la part oral del nivell C1 de català

Els cursos del Servei Lingüístic es regeixen pel Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge i l'avaluació de les llengües (MECR). El podeu consultar a aquest enllaç.

Opuscle del nivell i models oficials de l'examen

Els opuscles dels certificats de llengua catalana contenen la descripció del nivell, els objectius i l'avaluació. Així mateix, inclouen l'estructura de la prova, la valoració i un model. Podeu consultar-los i veure'n models oficials d'exàmens a aquest enllaç enllaç.

Adreçat a

Totes les persones que es preparin per a la prova del nivell C1 de català.

 

Curs, Mallorca, Presencial, UIBTalent