Examen lliure de Català del nivell C2 (juny 2023)

Estructura i prova

Requisits per superar la prova

Per acreditar el nivell C2 de llengua catalana, s'ha de superar una prova, que consta de quatre àrees: àrea 1 (comprensió oral i lectora), àrea 2 (domini pràctic del sistema lingüístic), àrea 3 (expressió i interacció escrites) i àrea 4 (expressió i interacció orals).

Per superar la prova del nivell C2, els examinands han d'obtenir com a mínim el 60% de la puntuació total de cada àrea. Si no és així, ja no és pertinent la correcció i/o execució de la prova següent.

Únicament es corregirà l'àrea 3 de la prova si s'han superat les àrees 1 i 2.

Revisió d'exàmens

En haver acabat la prova de les àrees escrites, l'examinand se'n podrà endur el quadernet dels enunciats de les àrees 1, 2 i 3 per revisar les respostes amb el solucionari corresponent, que es publicarà al web.

La revisió de les àrees 3 i 4 de la prova consistirà a tornar-les a corregir i emetre'n el report pertinent. Aquesta segona avaluació i el resultat definitiu es trametran a l'examinand per correu electrònic. El resultat de la revisió serà el vàlid i anul·larà el primer.

Una vegada que hagi rebut el report de la revisió sol·licitada, si l'examinand vol veure el seu exercici de l'àrea 3 presencialment, podrà demanar-ho per escrit a l'adreça <uibidiomes@fueib.org>.

Curs, Presencial, UIBTalent