Examen lliure de Català del nivell C1 (març 2023)

Preus i condicions

Preu de la matrícula: 75 euros

El pagament es podrà fer en línia, amb targeta o amb un ingrés bancari, el resguard del qual l'interessat ha de penjar a l'aplicació de matrícula abans del dia de la prova escrita.

Únicament es tornarà el cost de la matrícula si no s'arriba al nombre mínim d'examinands perquè es pugui fer la prova.

El nombre de places previstes és de 120 a Mallorca i, com a mínim, 5 a Menorca i 5 a Eivissa.

Curs, Presencial, UIBTalent