Examens CCSE i DELE

La Universitat de les Illes Balears és centre examinador de Coneixements Constitucionals i Socioculturals d'Espanya (CCSE) i dels diferents nivells del Diploma d'Espanyol com a llengua estrangera DELE. Segons la Llei 19/2015, de 13 de juliol, per a la consecució de la nacionalitat espanyola es requerirà la superació d'aquestes dues proves:

 • La prova DELE acredita el nivell de coneixement de l'idioma espanyol. Per a l'obtenció de la nacionalitat espanyola el nivell a acreditar és l'A2 o superior.
 • La prova CCSE valora el coneixement de la Constitució espanyola i de la realitat social i cultural.

 

El Centre Internacional d'Estudis d'Espanyol de la UIB ha obtingut l'acreditació de l'Institut Cervantes, el que significa que compleix les condicions establertes pel Sistema d'Acreditació de Centres Institut Cervantes, l'única acreditació a l'àmbit internacional centrada exclusivament en l'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera.

Coneixements Constitucionals i Socioculturals d'Espanya (CCSE)

 • El nostre centre ofereix 10 convocatòries d'examen l'any 2022.
 • Cal inscriure's a la web CCSE Cervantes, on hauran de triar el centre i seu d'examen.
 • A continuació es detallen les dates, horaris i les places del nostres centres:

Data

UIB Mallorca UIB Menorca UIB Eivissa
18h 20h 18h 18h
27 de gener 60   20 20
24 de febrer 60   20 20
31 de març 60 30 20 20
28 d'abril 60 30 20 20
26 de maig 60 30 20 20
30 de juny 60   20 20
28 de juliol 60   20   20
29 de setembre 60 30 20 20
27 d'octubre 60 30 20 20
24 de novembre 60 30 20 20

Diploma d'espanyol (DELE)

 

 • El nostre centre ofereix 6 convocatòries l'any 2022.
 • S'ha d'inscriure en línia al web DELE Cervantes, on haurà de triar el centre, seu d'examen i nivell.
 • Els exàmens es duran a terme en les següents dates:
Data examen UIB Mallorca UIB Menorca UIB Ibiza
Nivells Nivells  Nivells
18 de febrer A2 A2 A2
1 d'abril A1, A2, B1, B2, C1    
20 de maig (escolars) A1 y A2/B1 A1 y A2/B1  A1 y A2/B1 
21 de maig A1, A2, B1, B2, C1, C2 A1, A2, B1, B2, C1, C2 A1, A2, B1, B2, C1, C2
1 de juliol A2, B1, B2, C1    
7 d'octubre A2, B1, B2 A2, B1, B2 A2, B1, B2
18 de novembre (escolars) A1 y A2/B1    
19 de novembre A1, A2, B1, B2, C1, C2    

 

Preus i pagament

L'import de l'examen s'ha de pagar en el moment de formalitzar la inscripció des de la pàgina web de l'Instituto Cervantes

 • CCSE: 85 euros
 • DELE:
  • Generals: A1: 108 euros; A2: 130 euros; B1: 160 euros; B2: 190 euros; C1: 205 euros; C2: 220 euros
  • Escolars: A1: 108 euros; A2/B1: 160 euros

Termini d'inscripció:

Podrà consultar el terminis d'inscripció de cada una de les convocatòries a la pàgina web de l'Instituto Cervantes.